MENU
Home » Contact » Nieuws » Tv-uitzending 10-02: Vara's RamBam regelt valse dyslexieverklaringen

Tv-uitzending 10-02: Vara's RamBam regelt valse dyslexieverklaringen

Als bedrijf met jarenlange ervaring in diagnose en behandeling van dyslexie kunnen wij de praktijken als geschets in de uitzending van RamBam alleen maar afkeuren. Wij realiseren ons ook dat dit een klap in het gezicht is van dyslectici die volgens een correcte weg gediagnosticeerd en behandeld zijn.

Kinderen en jongvolwassenen met dyslexie ervaren daadwerkelijk een studiebeperking door het moeizaam kunnen lezen (en spellen), waarmee het opnemen van informatie veel trager verloopt. Het onderkennen van dyslexie begint veelal vroeg op de basisschool wanneer lezen en spelen in groep 3 geleerd wordt. De protocollen dyslexie voor het onderwijs zijn in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs te systematiseren. Bij het beoordelen van een onderbouwing door Leestalent en Taallabyrint  is niet alleen de ernst van de leesproblemen, de achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten, maar ook de hardnekkigheid van de problematiek een criterium. Gedurende lange tijd moet er zeer intensieve begeleiding zijn geboden en moet deze inspanning tot geen of nauwelijks resultaat hebben geleidt. Pas dan kan er gesproken worden van een vermoeden van dyslexie. Bij het stellen van de diagnose dyslexie worden kenmerken van dyslexie getoetst aan het zogenoemde dyslexietyperend profiel. Het hele proces is zo uitgebreid dat geveinsde dyslexie eruit gefilterd wordt. Zo krijgen alleen die kinderen en jongvolwassenen een dyslexieverklaring die daar daadwerkelijk recht op hebben.

Als organisatie, die sinds 2009 het Kwaliteitskeurmerk Dyslexie draagt, zullen wij ons inspannen dat praktijken als geschets in de RamBam  uitzending geen gevolgen gaan hebben voor echte dyslectici. Het zou een grote stap terug zijn als de goeden onder de slechten gaan leiden door deze uitzending. En wij raden ouders en leerlingen aan informatie in te winnen bij een praktijk  aangesloten bij een van de twee kwaliteitsinstituten voor een gedegen en verantwoord dyslexie onderzoek. Zodat kinderen en jongvolwassenen met dyslexie de zorg krijgen waar ze recht op hebben!

Laatste nieuws

Taallabyrint blijft digitaal de begeleiding aanbieden 
Doordat momenteel de begeleiding niet face-to-face kan plaatsvinden ter bestrijding van het Coronavirus, zet Taallabyrint waar mogelijk de b.. Lees meer
Gaat je kind binnenkort naar de brugklas? Wij helpen met overgangsarrangementen!
We horen regelmatig van ouders en leerkrachten dat ze zich afvragen hoe hun kind of leerling het eigenlijk moet gaan redden op het voor.. Lees meer
Meer nieuws